Liečba papilomy v Bratislave

Liečba papilomy v Bratislave

O sieti medicínskych centier DoktorPRO

Sieť súkromných medicínskych centier DoktorPRO má úzku špecializáciu. K jedinečným službám medicínskeho centra v Bratislave patrí nechirurgická liečba hemoroidov (1-3 stupňa) a análnych trhlín.

V roku 2015 došlo k spojeniu dvoch známych sietí medicínskych centier ON Clinic a DoktorPRO. A ako veľká a skúsená korporácia môže teraz poskytovať najpresnejšiu diagnostiku a účinnú a efektívnu liečbu.

Všetky medicínske centrá korporácie sú vybavené moderným zariadením pre videodiagnostiku.

Oddelenie proktológie (ambulantná proktológia):

  • nechirurgická liečba hemoroidov,
  • liečba fisúr (análnych trhlín),
  • odstránenie kozmetických chýb konečníka (análne polypy, papilómy do hĺbky až 5 cm.),
  • odstránenie polypov,
  • liečba anorektálnej bolesti,
  • liečba análneho svrbenia.

V našom medicínskom centre používame len nechirurgické ambulantné metódy liečby, efektívne a bezbolestne a bez toho, aby ste menili svoj obvyklý spôsob života.

Oddelenie proktológie v medicínskom centre DoktorPRO

Podľa štatistík, vznikajú problémy s hrubým črevom u každého druhého obyvateľa planéty. Nie všetci sa s tým hneď ponáhľajú k lekárovi. Zdá sa, že pri tomto chúlostivom probléme je jednoduchšie ho znášať, než požiadať o pomoc proktológa. Avšak, bolesť, svrbenie a pálenie v konečníku sami nezmiznú. Ľudia sa obrátia na lekára až vtedy, keď je už choroba v plnom rozkvete a prinašá nemalé komplikácie, ktoré vyžadujú dlhodobú liečbu.

Oddelenie proktológie medicínskeho centra DoktorPRO v Bratislave ponúka nechirurgické metódy pre liečbu hemoroidov a trhlín konečníka a iné análne ochorenia.

Už pri prvej návšteve proktológa je pacientovi určená presná diagnóza (po vyšetrení a zistení anamnézy) a nasadená komplexná liečba.

Vyšetrenie u proktológa zahŕňa:

  • kontrolu konečníka,
  • vyšetrenie inštrumentálnou metódou (anaskopia, videorektoskopia).

Proktologické vyšetrenie pacienta v DoktorPRO sa vykonáva v pohodlnej polohe. Človek leží na boku a má pokrčené kolená. To je optimálna poloha, ktorá umožňuje maximálne uvoľnenie. Podľa výsledkov vyšetrení proktolog určí individuálny rehabilitačný program.

V závislosti od diagnózy proktológ:

  • naordinuje protizápalové lieky, ktoré prinesú úľavu od bolesti a svrbenia;
  • zvolí nechirurgickú metódu liečby (rádiofrekvenčná terapia alebo liečba latexovými krúžkami).

Liečba papilomy v Bratislave

Oneskorená návšteva proktologického centra, v prípade nepríjemných pocitov v konečníku, vedie k vzniku závažných ochorení. Napríklad k vzniku abscesu, sekundárnej kolitídy, rovnako ako k zhubným nádorom. Čím dlhšie zápal trvá, tým ťažšie je ho odstrániť. Z prebiehajúcej kolorektálnej choroby sa stáva chronické ochorenie.

Včasná návšteva lekára je prvým krokom na ceste k zotaveniu. Neodkladajte preto návštevu lekára. Naše centrum proktológie lieči väčšinu “akútnych” problémov. Objednať sa k lekárovi-proktoloógovi na našej klinike môžete kedykoľvek, v čase, ktorý vám vyhovuje.

Konzultácie lekára-proktológa

Panuje domnienka, že bez návštevy proktológa je možné sa zaobísť. Ak porovnáme počet návštev urológa alebo gynekológa, bude priemerná návštevnosť týchto odborníkov výrazne vyššia. Avšak, proktologické konzultácie nemožno zanedbávať. Poprvé, proktológ pomôže včas odhaliť zápal konečnika. Podruhé, poskytne cenné rady, k zabráneniu rozvoja hemoroidov alebo análnych trhlín.

Napríklad len málo ľudí vie, že denné užívanie 1,5 až 2 litrov čistej nesýtenej vody a produktov, ktoré obsahujú vlákninu, pomáha predchádzať zápche. Zápcha – to je prvá príčina traumy sliznice konečníka.

Individuálna konzultácia u proktológa v DoktorPRO pomôže chrániť zdravie hrubého čreva. Plánovaná návšteva u lekára-proktológa by sa mala stať automatickou tak, ako návšteva u ďalších odborníkov. A ak budete mať ťažkosti alebo bolesti pri vyprázdňovaní, všimnete si atypický výtok z konečníka (napríklad kvapky krvi alebo hlienu) – bud’te si istí, že návšteva u proktológa je nevyhnutná. Pomôže vám to predísť komplikáciám.

Skúsení proktológovia v DoktorPRO vám pomôžú liečiť hemoroidy, análne fisúry a výrastky, rovnako ako vás zbavia bradavíc alebo papilómov v konečniku. Vyšetrenie u proktológa trvá len 30 až 40 minút. Príprava k návšteve: večer pred návštevou je potrebné použiť 2 glycerinové čípky. Potom 3 hodiny pred samotným vyšetrením očistiť svoj organizmus pomocou 2 glycerinových čípok. Pred prichodom do ambulancie musí byť pacient osprchovaný.

Liečba u proktológa v DoktorPRO sa vykonáva ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Liečba rádiovou terapiou alebo latexovou ligatúrou prebieha priamo v medicínskom centre a trvanie procedúry nepresiahne priemerne 1 hodinu.

Naši špecialisti vykonávaju liečbu týchto ochorení:

Diagnostika a liečba proktologických chorôb v sieti medicínskych centier DoktorPRO sa vykonáva pomocou najmodernejšieho vybavenia. Využitie európskych skúseností pri príprave individuálnych programov na liečenie pomáha dosiahnuť úplné zotavenie a zabrániť návratu choroby.

Ak máte obavy z análnych trhlín alebo polypov – nič neodkladajte a objednajte sa u nášho proktológa.

Vyљetrovanie pigmentovэch prejavov

Nбrast vэskytu vљetkэch typov rakoviny koћe si vyћaduje mimoriadne zodpovednэ prнstup k diagnostike koћnэch prejavov. Vzhѕadom na vэraznъ variabilitu a vzбjomnъ podobnosќ koћnэch a slizniиnэch lйziн je dфleћitй, aby bol kaћdэ podozrivэ prejav vyљetrenэ koћnэm lekбrom – љpecialistom, ktorэ na zбklade stanovenej diagnуzy odporuин optimбly nбslednэ postup. V diagnostike koћnэch prejavov sa vyuћнva aj prнstrojovб technika – dermatoskopia (dermoskopia, epiiluminescencia) a mikroskopickй vyљetrenie. V naљom centre vyuћнvame na spresnenenie diagnostiky pigmentovэch lйziн dermatoskopy nemeckej firmy Heine so љpiиkovou optikou Carl Zeiss. Prнstroj umoћтuje detailnejљie prezretie prejavu eљte pred lekбrskym zбkrokom. Platн zбsada, ћe akбkoѕvek lйzia, ktorб je podozrivб z malignity, prнpadne mфћe do nej progredovaќ, sa z tela pacienta odstrбni. Sledujъ sa iba tie prejavy, ktorй nie sъ zhubnй a ich odstrбnenie by bolo иi uћ technicky nбroиnй alebo vzhѕadom na celkovэ stav pacienta a vek (malй deti, zбvaћnй celkovй ochorenie, vysokэ vek) problematickй. U veѕkej vдиљiny prнpadov je sledovanie lйzie, u ktorej nevieme s istotou vylъиiќ jej zhubnэ charakter, v podstate zvэљenнm rizika pre pacienta. Иo najskorљie odstrбnenie podozrivej lйzie z tela pacienta je podstatnй hlavne u najzhubnejљieho koћnйho nбdoru – melanуmu. Preћнvanie po stanovenн tejto zбvaћnej diagnуzy zбvisн hlavne od hrъbky tumoru. Predљtбdiб a skorй љtбdiб sъ mnohokrбt problematicky odlнљiteѕnй od tzv. dysplastickэch nйvov (znamienok). Vyтatй tkanivo sa nбsledne vyљetrн mikroskopicky. Ak lйzia predstavuje najskorљie љtбdium malнgneho melanуmu (melanoma in situ), preћнvanie viac ako 5 rokov (иo je podѕa WHO defenнcia vylieиenia) nastane aћ u 95 % pacientov.

Obr.: Mimoriadna tvarovб rфznorodosќ koћnэch lйziн. Vidнme љirokъ љkбlu prejavov – pigmentovй nйvy, dysplastickй pigmentovй nйvy, papilуmy (verruca seborrhoica), epidermбlny nйvus, bazocelulбrny karcinуm. Malнgny melanуm je v strede.
Foto © MUDr. Jбn Baumgartner

Nezhubné nádory

Prehľad Nezhubné nádory sa všeobecne vyskytujú prevažne v nižšom veku. Existujú rôzne tumory a nádorové zmeny, ktoré by sme mali spomenúť preto, lebo tieto nekrózy tukového tkaniva a cysty by si človek ľahko mohol – čo sa týka vonkajšieho fenotypu

26. feb 2004 o 22:11 Primar.sme.sk

Nezhubné nádory sa všeobecne vyskytujú prevažne v nižšom veku. Existujú rôzne tumory a nádorové zmeny, ktoré by sme mali spomenúť preto, lebo tieto nekrózy tukového tkaniva a cysty by si človek ľahko mohol – čo sa týka vonkajšieho fenotypu – pomýliť s tumormi.

Liečba papilomy v Bratislave

Adenómy sú zriedkavé nezhubné nádory. Papilómy sú tiež nezhubné tumory a vyskytujú sa jednotlivo alebo mnohonásobne. Ide o nádory epitelov mliekovodov, ktoré sa väčšinou nachádzajú priamo pod mamilou. Väčšinou sú nápadné výtokom z mamily, ktorý môže dokonca byť aj trochu krvavý. Fibroadenómy sú hrubé, a preto dobre hmatateľné nezhubné tumory. Existujú ešte ďalšie nezhubné nádory, ktoré sú však veľmi zriedkavé, a preto ich spomíname len kvôli úplnosti. Tumory sa vlastne odstraňujú vždy. Pritom by sa malo dbať na kozmetické hľadisko, pretože sa u postihnutých jedná väčšinou o mladé pacientky.

Všeobecné informácie

Všeobecne treba povedať, že počas svojho života sa kvôli nádoru v prsníku nechá vyšetriť 15 % všetkých žien. Tendencia je pritom skôr stúpajúca. Pomer benígnych, čiže nezhubných nádorov k zhubným, čiže malígnym tumorom, činí cca. 60:40. Viaceré faktory majú pritom na vznik nezhubného nádoru podporný účinok. Zdá sa, že dlhodobá terapia estrogénmi podporuje vznik nezhubných tumorov. Zdá sa tiež, že zvýšené riziko majú aj slobodné ženy, alebo také, ktoré nerodili, alebo ktoré žijú vo vysokých socio-ekonomických pomeroch. Naproti tomu ženy, ktoré porodili viac detí, ktoré dlho dojčili, alebo brali antikoncepčné pilulky, rovnako ako i fajčiarky a ženy, ktoré boli dlhú dobu liečené gestagénmi, sú nádormi postihované zriedkavejšie.

Trochu z anatómie

Prsník je žľaza. Čo sa týka vývinu, pochádzajú prsníky z potných žliaz kože. Ležia nad 2. – 7. rebrom.

Ženské prsníky sa skladajú z tela prsníkovej žľazy, prsnej bradavky a z prsníkového dvorčeka. Prsníková žľaza pozostáva z 15 – 20 jednotlivých žliaz, väzivového tkaniva a z individuálne rôzneho množstva tukového tkaniva. Každá jednotlivá žľaza má vývod, ktorý ústi do prsnej bradavky, takzvané hlavné mliečne vývody. Rozšírenie krátko pred ich ústím sa označuje ako Sinus lactiferi a slúži ako zásobáreň mlieka v období dojčenia. Keď sa na prsníky pozeráme spredu, prebiehajú mliekovody vo vnútri lúčovito smerom k prsnej bradavke. Každá jednotlivá žľaza sa skladá z viacerých žľazových lalôčikov, z takzvaných lobuli, ktoré sú od seba oddelené vonkajším obalom. Do hlavných mliečnych vývodov ústia vývody jednotlivých žľazových lalôčikov.

Stavba každého jedného lalôčika sa podobá malinkému strapcu hrozna. Hrozno je pritom malým mechúrikom, takzvanou alveolou a stopky sú odvádzajúce mliekovody. V alveolách je počas dojčenia produkované mlieko. Vtedy sú naplnené mliekom, inak sú mechúriky alveol bez tekutiny a sú ploché. Systém mliekovodov spája alveoly jedného lalôčika žľazy opäť vo forme hrozna. Tak môže mlieko z alveol tiecť do malých mliečnych vývodov. Malé mliečne vývody ústia do hlavného vývodu. Hlavný mliečny vývod sa na jednom mieste ešte raz rozširuje pred tým, než vústi do prsnej bradavky. Toto rozšírenie sa nazýva Sinus lactiferi a počas dojčenia je zásobárňou mlieka. Do prsnej bradavky teda ústi cca. 15 vývodov. Sú pokryté epitelom epidermy. Ten chráni pred choroboplodnými zárodkami, ktoré by sa inak ľahko mohli dostať do mliekovodov a vyvolať tam zápal. Prsná bradavka sa v odbornom jazyku nazýva mamila. Prsná bradavka, rovnako ako i prsníkový dvorček, má tmavú pigmentáciu. V prsníkovom dvorčeku, ktorý sa nazýva aj ako Areola mammae, leží mnoho mazových žliaz, takzvaných Mongormeryho žľazy. Svalstvo prsnej bradavky umožňuje „erekciu“.

Prsníkové žľazy podliehajú mnohým hormonálnym výkyvom počas menštruačného cyklu, v tehotnosti a v období dojčenia až do menopauzy, dokonca až do vysokého veku. Estrogény a progesterón podporujú kongenitálne zmeny závislé od cyklu.

Fibroadenómy

Fibroadenóm vzniká bujnením väzivového tkaniva. Pritom rastie v smere žľazy, a tým ju zužuje. Fibroadenóm je hrubý a dobre ohraničený uzlík, ktorý má po odstránení šedo-belavú reznú plochu. Osobitnú formu predstavuje juvenilný fibroadenóm. Tumory rastú pomaly a väčšinou dosahujú veľkosť hrášku alebo slivky. Majú však rastovú tendenciu v dobách hormonálnych zmien, čiže počas puberty, v tehotenstve alebo pred menopauzou.

Predpokladá sa, že na vzniku tumoru sa podieľa hormonálna dysregulácia. U väčšiny fibroadenómov možno totiž nájsť receptory progesterónu, ale žiadne receptory estrogénov.

Symptómy a komplikácie

Fibroadenómy sú väčšinou nápadné len pri palpačnom náleze. Koža nie je nikdy k tumoru „pričlenená“. U chudých žien a pri umiestnení fibroadenómu blízko kože môže byť však koža kvôli tumoru vydutá. V tehotenstve však môže dochádzať k zápalom a bolestiam, ak prestavbové procesy vedú počas tejto doby k nedostatočnému zásobovaniu tumoru.

Fibroadenómy sú najčastejšími nezhubnými tumormi prsníkov. Vo väčšine prípadov sa vyskytujú medzi 20. a 40. rokom života, čiže v dobe po puberte a pred menopauzou. U 15 % postihnutých žien sa tumory objavujú na oboch stranách a/alebo mnohonásobne. Juvenilný fiboradenóm sa objavuje medzi 12. a 20. rokom života.

Fibroadenómy sú dobre hmatateľné. Sú hrubé a majú gumovitú konzistenciu. Dajú sa ľahko posúvať a sú dobre ohraničené od svojho okolia. Zmeny nepodliehajú hormonálnemu cyklu.

Mamografia a sonografia môžu takýto nádor dobre ukázať. Tumor je homogénny a dobre ohraničený od okolia. Mamografia okrem toho ukáže aj vápenné usadeniny, ktoré sa pri sonografii dajú rozoznať len veľmi ťažko resp. takmer vôbec. Odstránené tumory by sa mali mikroskopicky vyšetriť, hlavne preto, aby sa mohla včas stanoviť prípadná degenerácia.

Tumory by sa mali odstraňovať. Malé, jednotlivé tumory na jednej strane však možno ponechať, vtedy by sa však mali pravidelne kontrolovať. Juvenilný fibroadenóm má razantnú rýchlosť rastu, a preto by sa mal odstrániť čo najrýchlejšie. Inak bude ľahko utláčať normálne telo žľazy. Na rozoznanie fibroadenómu od cysty je niekedy potrebná punkcia.

Fibroadenómy nerastú spravidla veľmi rýchlo. Vyskytujú sa však výnimky najmä vo veku rastu. Prognóza je pri nízkej tendencii degenerácie s 0,5-1,5 % veľmi dobrá. Tendencia degenerácie opisuje pravdepodobnosť, že z nezhubného tumoru vznikne zhubný nádor. Ženy nad 40 majú pritom najskôr sklon k degenerácii, preto by sa mali aj najskôr operovať.

Liečba papilomy v Bratislave

Pri lipómoch ide o bujnenie buniek tukového tkaniva.

Ťažkosti spôsobujú len zriedkavo a rozkladajú sa len na prsiach s veľmi nízkym množstvom tukového tkaniva.

Dajú sa nahmatať len veľmi ťažko, lebo hoci sú voči okoliu plocho ohraničené, sú – čo sa týka konzistencie – podobné zvyšnému prsníku. Konečná diagnóza nastáva pomocou punkcie. Prípadne sa predtým môže určiť rozsah pomocou sonografie.

V nejasnom prípade, t. zn., ak o nezhubnosti tumoru existujú čo i len najmenšie pochybnosti, mala by sa táto zmena operatívne odstrániť a pomocou následnej mikroskopickej a cytologickej diagnostiky dôkladnejšie objasniť.

Phylloidov nádor

Tento nezhubný nádor môže dosahovať ohromné rozmery.

Predpokladá sa, že tento nádor vzniká na základe fibroadenómu, lebo pri mikroskopickom vyšetrení sa podobá na fibroadenóm. Je pritom však väčší.

Väčšinou ide o samostatný nádor, ktorý sa dá dobre nahmatať. Povrch je veľmi nepravidelný. Je to preto, že vo vnútri tumoru prebiehajú rozličné procesy. Cysty a zmäknutia sú časťou mikroskopického súhrnu príznakov. Pretože tumor veľmi rýchlo rastie, môže dosahovať až monštruózne veľkosti, ale priemer činí väčšinou len 5 cm. Tumor môže, keď je koža stálym tlakom tumoru stenšená, preniknúť von v tvare karfiolu.

Jedná sa o zriedkavý tumor. Najčastejšie ochorenia možno nájsť okolo 40. – 50. roku života.

Okrem palpačného nálezu by sa mala odobrať aj vzorka tkaniva, ktorá by sa mala vyšetriť.

Tento tumor tvorí prstovité výbežky do okolitého tkaniva prsníka, pričom je kompletné odstránenie ťažké a po odstránení často dochádza k opätovnému tvoreniu tumoru. Tumor sa preto operatívne odstraňuje s bezpečnou vzdialenosťou v zdravom tkanive. Pri veľmi veľkom tumore môže byť potrebné kompletné odstránenie prsníka. Inak to nie je nutné, lebo tento tumor sa vlastne nerozširuje pozdĺž lymfatických uzlín.

Intraduktálny papilóm

Intraduktálny papilón sa označuje aj ako papilóm mliekovodu. Ide o nádor vývodov mliečnych žliaz. Bujnenie pritom pochádza z epitelov mliekovodov. Tumor je väčšinou uložený pod mamilou v Sinus lactiferi, v rozšírení veľkých mliekovodov krátko pred ich ústím do mamily. Patrí k zriedkavým tumorom prsníkov.

Papilóm má sklon ku galaktoree. Je to mliečny výtok z prsnej bradavky. Môže však dochádzať aj k vylučovaniu iných sekrétov, ktoré môžu byť trochu krvavé. Ku krvným prímesiam môže dochádzať tak, že mliekovody sú kvôli tumoru veľmi zraniteľné. Tumor sa môže zväčšiť až na niekoľko centimetrov, kvôli jeho mäkkej konzistencii sa však ako tumor dá len ťažko nahmatať. Papilómy, ktoré neležia za mamilou, by boli nápadné prípadne len galaktoreou alebo iným výtokom sekrétu.

Cieľom diagnostiky nie je len zistiť, o aký tumor sa jedná, ale hlavne to, či ide o zhubný alebo nezhubný nádor, lebo tak sa v značnej miere určuje prognóza. Pri vyšetrovaní prsníkov sa dbá hlavne na stav kože a mamily, ako i na iné nápadnosti alebo odlišnosti prsníkov. Plochý, elastický nádor, ktorý sa dá voľne posúvať, hovorí skôr za nezhubnú zmenu. Naproti tomu treba vychádzať zo zhubného prejavu, keď palpačný nález vykazuje neelastický, nepravidelný, hrubý alebo ťažko posúvateľný tumor.

Intraduktálny papilóm je relatívne ťažko hmatateľný, hlavne pokiaľ je ešte malý. Až pri rastúcej veľkosti je dobre hmatateľným uzlíkom. Sekrét z mamily, ktorý je pri tomto nádore častý, by sa mal dôkladne vyšetriť. Pretože ide o proces vo vnútri mliekovodov, môže podať presnejšie informácie o lokalizácii a rozšírení tumoru takzvaná galaktografia. Galaktografia je röntgenologické zobrazenie mliekovodov pomocou kontrastných látok, t. zn., že systém mliekovodov sa naplní kontrastnou látkou, ktorá je potom na röntgenovej snímke dobre viditeľná zviditeľňuje tak zmeny tohto systému.

Môžu sa odobrať vzorky tkaniva alebo sa urobí punkcia lézií. V získanom materiály sa skúmajú a mikroskopicky vyšetrujú bunky a ich prípadné anomálie.

Tumor sa operatívne odstraňuje. V zriedkavých prípadoch, keď sú napr. pri mikroskopickom vyšetrení vzorky tkaniva nápadné podozrivé bunky alebo sa objavuje veľmi veľa samostatných tumorov, môže byť nutné kompletné odstránenie prsníka.

Liečba papilomy v Bratislave

Papilómy síce neprechádzajú tak často (v 5-17 % prípadov) do malígneho tumoru, kvôli tejto skutočnosti ich však niektorí lekári pokladajú za predrakovinový stav, za takzvanú prekancerózu. Pritom treba dbať na to, že jednotlivo sa vyskytujúce papilómy vlastne nezdegenerujú. Naproti tomu majú papilómy, ktoré sa vyskytujú vo viacnásobnom prevedení (10 – 12), značne zvýšené riziko malígnej degenerácie.

Adenóm mamily

Tento nezhubný tumor pochádza z epitelov mliekovodov vo vnútri mamily.

Väčšinou ide o nádor nie väčší ako hrášok, ktorý mamilu vyklenuje, resp. vedie k vtiahnutiam mamily. Môže dochádzať ku krvavej sekrécii z mamily.

Jedná sa o zriedkavý nádor, ktorá sa najčastejšie vyskytuje u žien vo veku menopauzy.

Diagnostika v zásade smeruje k tomu, aby sa zistilo, o aký tumor ide, teda či ide o zhubný alebo nezhubný nádor, lebo tým sa určuje aj prognóza. Pri vyšetrovaní prsníkov sa dbá hlavne na stav kože a mamily, ako i na iné nápadnosti alebo odlišnosti prsníkov. Plochý, elastický nádor, ktorý sa dá voľne posúvať, hovorí skôr za nezhubnú zmenu. Naproti tomu treba vychádzať zo zhubného prejavu, keď palpačný nález vykazuje neelastický, nepravidelný, hrubý alebo ťažko posúvateľný tumor.

Sekrét z mamily, ktorý je pri tomto nádore častý, by sa mal dôkladne vyšetriť. Pretože ide o proces vo vnútri mliekovodov, môže podať presnejšie informácie o lokalizácii a rozšírení tumoru takzvaná galaktografia. Galaktografia je röntgenologické zobrazenie mliekovodov pomocou kontrastných látok, t. zn., že systém mliekovodov sa naplní kontrastnou látkou, ktorá je potom na röntgenovej snímke dobre viditeľná zviditeľňuje tak zmeny tohto systému. Pomocou mamografie alebo sonografie prsníkov možno tumor presne posúdiť a zachytiť procesy, ktoré nemožno zistiť pohmatom. Mamografia bola v poslednom čase stále viac vytláčaná sonografiou. Neožarovanie a rýchle prevedenie majú tú výhodu, že sú veľmi vhodné pri priebežných kontrolách a môžu sa používať aj v tehotenstve. Mamografia má však ešte stále veľký význam pri prvotnom posudzovaní a pri posudzovaní napr. mikro-zvápenateniach.

Môžu sa odobrať vzorky tkaniva alebo sa urobí punkcia lézií. V získanom materiály sa skúmajú a mikroskopicky vyšetrujú bunky a ich prípadné anomálie.

Tumor sa odstraňuje s bezpečnou vzdialenosťou v zdravom tkanive a, ako bolo spomínané, mikroskopicky sa vyšetrí.

Prognóza adenómov je dobrá. Malígna degenerácie je nanajvýš zriedkavá. Po operatívnom odstránení sa recidívy vlastne vyskytnú len vtedy, ak bol tumor odstránený nekompetentne.

Adenóm prsníkovej žľazy

Pod adenómy prsníkových žliaz spadá niekoľko rôznych tumorov. Kedysi sa priraďovali k fibroadenómom alebo k mastopatii, dnes sa však pokladajú za samostatnú skupinu nezhubných tumorov.

Tento tumor narastá do veľkosti cca. 3-4 cm. Existuje forma, ktorá má sklon vylučovať sekrét, a iná, pri ktorej toto nenastáva. V odbornom jazyku sa prvá forma väčšinou nazýva adenóm vylučujúci mliečny sekrét. Druhá forma je tubulárny adenóm.

Aj adenóm prsníkovej žľazy patrí k zriedkavým tumorom prsníkov.

Pri vyšetrovaní prsníkov sa dbá hlavne na stav kože a mamily, ako i na iné nápadnosti alebo odlišnosti prsníkov. Pomocou mamografie alebo sonografie prsníkov možno tumor presne posúdiť a zachytiť procesy, ktoré nemožno zistiť pohmatom. Mamografia bola v poslednom čase stále viac vytláčaná sonografiou. Neožarovanie a rýchle prevedenie majú tú výhodu, že sú veľmi vhodné pri priebežných kontrolách a môžu sa používať aj v tehotenstve. Mamografia má však ešte stále veľký význam pri prvotnom posudzovaní a pri posudzovaní napr. mikro-zvápenateniach. Mali by sa odobrať vzorky tkaniva. V získanom materiály sa vyšetrujú bunky a ich prípadné anomálie.

Tumor sa odstraňuje s bezpečnou vzdialenosťou v zdravom tkanive a následne sa mikroskopicky vyšetrí.

Prognóza adenómov je vo všeobecnosti dobrá.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Leave a Reply