Liečba papilomy v Banskej Bystrici

Liečba papilomy v Banskej Bystrici

Meeting of Young Dermatologists from Visegrad Countries

Podobné dokumenty

k nahlédnutí a tisku zde – Complex of Biomedical Institutes at Krc

Windows a PowerPoint 2010. Prosíme uživatele Mac, aby připravili prezentaci kompatibilní s PC nebo ji převedli do formátu PDF. Nezapomeňte prosím přinést videosekvence vložené do prezentace v samos.

Immunovet – leták psi a kočky v3.indd

Liečba papilomy v Banskej Bystrici

opäť problémy s autoimunitou. Buldoček začal trpieť na interdigitálne cysty v medziprstí, čiže autoimunitné zápaly, a tiež na kožné problémy v podobe výsypu po tele. Po pol roku podávania nesteroid.

„Zázračný“ efekt Metforminu J Venháčová1, J Zapletalová1, P Venháčová1, J Hyjánek2

Erysipel s komplikovaným průběhem

V poslední době pozorujeme na naší klinice nárůst počtu pacientů s komplikovaným průběhem erysipelu. Na tomto vzestupném trendu se patrně může podílet zvýšená virulence mikroba, přibývání pacientů .

pátek 25. září 2009, Ostrava sborník abstrakt (přednášky a postery)

Liečba papilomy v Banskej Bystrici

až 2009 jsme dostali do rukou efektivní nástroje ke zkrácení doby hojení rány. Existence souboru pacientů zařazených v roce 2005 do studie STAG nám umožnila porovnat parametry hojení ran. Srovnávac.

WORLD RALLY 2009, Jižní Afrika, 17. – 18. 4. 2009

zastávke v suvenírovom obchode. Šoféri mali našťastie pod sedadlami teplé pláštenky s kapucami pre každého. Tak sme sedeli v terénnych autách zabalení od hlavy po päty a prešli sme vzdialenosť ako .

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického

Liečba papilomy v Banskej Bystrici

obrozeneckým obdobím, kdy si všichni uvědomujeme význam tohoto oboru s ohledem na zvyšující se počet stárnoucí populace, s tím spojený nárůst nákladů na zdravotnický materiál, a především požadavky.

Meeting of Young Dermatologists from Visegrad Countries

    Brent Wade 3 years ago Views:

1 36 Meeting of Young Dermatologists from Visegrad Countries , Hotel Senec, Senec Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v januári 2008 sme skonštituovali pracovnú skupinu mladých dermatovenerológov v rámci Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. Myšlienka vzniku takéhoto zoskupenia doteraz zlyhávala na pasivite mladých dermatovenerológov. V súčasnosti je situácia oveľa priaznivejšia, pretože na viacerých pracoviskách sú mladí dermatológovia ochotní aktívne participovať v rámci uvedeného projektu. Naším hlavným cieľom je organizácia stretnutí a kurzov pre mladých dermatológov, ako aj sekcií mladých dermatológov v rámci kongresov organizovaných Slovenskou dermatovenerologickou spoločnosťou. Radi by sme motivovali mladých dermatológov k publikačnej, prednáškovej činnosti a k využívaniu možnosti zahraničných účelovo viazaných grantov na medzinárodné podujatia. Naším ďalším cieľom je v spolupráci s EADV organizovať výmenné pobyty medzi dermatovenerológmi európskych krajín a aktívne sa zúčastňovať na edukačnom programe vytvoreným EADV pre rezidentov s možnosťou získania vysoko kvalitných teoretických a praktických vedomostí. V minulom roku sa uskutočnilo stretnutie mladých dermatológov z Českej a Slovenskej republiky v Znojme pod záštitou prezidentov Českej a Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, na ktorom si mladí dermatológovia vymenili skúsenosti a diskutovali o odbornej problematike. Tento rok sa naše stretnutie uskutočňuje v Senci v marci Okrem slovenských a českých dermatológov budú prítomní aj kolegovia z Poľska a Maďarska. Dúfam, že toto stretnutie bude rovnako príjemným a prínosným, ako bolo stretnutie v Znojme, a stane sa tradíciou so stále väčšou účasťou mladých dermatológov. Súčasne by som vás chcela informovať o pripravovanom inovačnom kurze s komplexnou prezentáciou základných tém v dermatovenerológii organizovaného v spolupráci s katedrou dermatovenerológie SZU, ktorý sa bude konať apríla 2009 v Banskej Bystrici. Kurz, zameraný na prezentáciu základných tém v dermatovenerológii, je určený mladým dermatológom do 35 rokov v rámci predatestačnej prípravy a ďalšieho vzdelávania. Prednášajúcimi budú poprední uznávaní odborníci na dané témy z celej Slovenskej republiky. Už teraz sa teším na naše jarné stretnutie. O jeho priebehu ako aj o ďalších našich aktivitách Vás budem rada naďalej informovať. MUDr. Petra Mečiarová Dermatovenerologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Nám. Ľ. Svobodu 1, Banská Bystrica Koincidence syphilis a hepatitídy G-kasuistika Antal Z. ÚVN Praha, ČR Kasuistické sdělení případu mladé ženy se sekundarismem Lues, alergií na penicilinová antibiotika. V úvodním vyšetření elevace transamináz, kdy jako etiologické agens byl dále zjištěn virus Hepatitidy typu G a CMV infekce. Postup léčby a jednotlivé rozvahy s dílčími výsledky, tak jak chronologicky přicházely. Henoch-Schönleinova purpura kasuistika Baručáková L. Kožní oddělení FN Ostrava, ČR Henoch-Schönleinova purpura je definována jako systémové onemocnění, jejímž patogenetickým podkladem je imunokomplexová vaskulitida malých a středních cév. Tento klinický syndrom sestává z kožního exantému, kolikovitých bolestí břicha, bolestí kloubů a glomerulonefritidy. Onemocnění postihuje především děti, většina pacientů je mladší deseti let. Rozvoji onemocnění často předchází respirační infekce. Tato kasuistika popisuje případ 18-letého chlapce, kterého jsme přijali na naše kožní oddělení pro dva dny trvající projevy erythema multiforme Hebrae na dolních končetinách. Anamnesticky udával pacient asi týden před výsevem kožních projevů výskyt respirační infekce. Laboratorně jsme v krevním obraze prokázali jen mírnou leukocytózu, všechny ostatní hodnoty byly bez patologického nálezu. V terapii jsme pacientovi ordinovali Duracef 500mg každých 12 hodin a Prednison v dávce 30mg na den. Po týdnu léčby došlo k regresi kožních lézí charakteru erythema multiforme Hebrae, ale nově se v oblasti nártů a perimaleolárně objevují projevy purpury. Postupně došlo k dalšímu zhoršení a projevy purpury se rozšířily i na oblast hýždí a předloktí. Celkově pacient pociťoval myalgie, artralgie, únavu, bez výskytu gastrointestinálních potíží. Laboratorně byla v této době zjištěna hematurie a nález glukózy v moči. Histologickým vyšetřením jsme potvrdili diagnózu leukocytoklastické vaskulitidy. V terapii jsme proto zvýšili dávku Prednisonu na 80 mg na den a přidali Imuran v dávce 50 mg na den. Tato terapie vedla postupně k odeznění kožních projevů, nadále však přetrvává nález hematurie a erytrocyturie. Atopická dermatitida Bernardová J., Křížková V. Dermatovenerologická klinika FN Na Bulovce, Praha, ČR Atopická dermatitida je chronická relabující zánětlivá dermatóza, jejíž etiologie se dá označit za multifaktoriální a na jejímž vzniku se podílí faktory jak endogenní, tak exogenní. V její patogenezi hraje důležitou roli dysregulace imunitních mechanizmů. Mezi provokující faktory řadíme expozici alergenům, infekce, psychický stres a jiné. Rozlišujeme 3 formy atopického ekzému kojenecký, dětský a dospělých. Diagnosticky je v popředí anamnéza, klinický obraz a histopatologické vyšetření. Důležitá je prevence vzniku projevů, léčebně uplatňujeme především dermatologická externa, u těžších projevů či při superinfekci léčíme celkově. Pseudoxanthoma elasticum Curková A., Rasochová E. Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Bratislava, SR Pseudoxanthoma elasticum (PXE) affects the skin, eye, cardiovascular system, and gastrointestinal system. Current evidence suggests that the inheritance pattern in PXE is usually autosomal

2 37 recessive. Individuals most commonly present with papules in the skin and/or with angioid streaks of the retina found on routine eye examination or associated with retinal hemorrhage. Rarely, individuals may present with vascular signs and symptoms: gastrointestinal bleeding or intermittent claudication. The most frequent cause of morbidity and disability in PXE is reduced vision from macular hemorrhage and disciform scarring. Most affected individuals live a normal life span. Calcification of fragmented elastic fibers in a biopsy of lesional skin, confirmed by von Kossa stain, is diagnostic. The goals of pharmacotherapy for PXE are to reduce morbidity and to prevent complications. An ophthalmologic examination should be performed on PXE patients at least once a year to detect early retinopathy, angioid streaks, or retinal hemorrhage. Regular fecal occult blood testing should be performed every 6 months to 1 year to monitor for gastrointestinal hemorrhaging. Regular physical examinations, with particular attention to the cardiovascular system, should be performed to detect mitral valve insufficiency, coronary artery disease, or peripheral vascular compromise. Mineralization of the internal elastic lamina of medium-sized arteries resulting in arterial narrowing occurs frequently in PXE. Arterial narrowing can lead to asymmetric or diminished pulses in the limbs, causing intermittent claudication of the leg and arm muscles, or angina or myocardial infarction (coronary arteries), small strokes (cerebrovascular arteries), intestinal angina (celiac or mesenteric arteries), and renovascular hypertension (renal arteries). The prognosis of PXE largely depends on the extent of extracutaneous organ involvement. Patients typically live a normal life span, but acute gastrointestinal hemorrhage, myocardial infarction, or cerebral hemorrhage may be fatal. Molecular genetic testing is financially as well as technically available at the Centre of Medical Genetics of University Hospital in Bratislava, Slovakia. The testing, however, could not yet been performed due to a small number of patient with histopathologically confirmed PXE. Moderné trendy v hojení rán Čárska A., Kučerová M., Medňanská M. Dermatovenerologické oddelenie, FN Trnava, SR Vývoj v medicíne, ktorý napreduje míľovými krokmi, je viditeľný aj v ošetrovaní rán v dermatológii. Klasické ošetrenie je viac a viac utláčané do úzadia modernými trendmi. V súčasnosti je dostupných množstvo ošetrovacích materiálov a zostáva iba na dermatológovi, pre ktorý sa rozhodne. Veľmi dôležité je určiť fázu hojenia rany, ktoré sa časovo prekrývajú a ktoré od seba nemožno oddeľovať. Úlohou dermatológa je komplexný prístup k pacientovi, vhodné načasovanie vstupu manažmentu hojenia rôznych typov rán a správny výber materiálu. Postupy pri používaní liečebných roztokov, mastí nahrádza modernejší spôsob vlhká terapia. Mycosis fungoides vývoj terapie při dlouhodobém průběhu onemocnění Fialová P., Vašků V. I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, ČR Primární kožní lymfomy zahrnují převážně T-buněčné lymfomy (CTCL) nebo B-buněčné lymfomy (CBCL). V době stanovení diagnózy postihují tyto choroby pouze kůži. Mycosis fungoides je nejčastějším typem CTCL. Jde o dlouhotrvající chronické onemocnění, které obvykle probíhá ve třech stádiích (skvrny, plaky, tumory) s postupným rozvojem. Kauzální léčba CTCL neexistuje. Cílem užívaných léčebných postupů je navození co nejdelší remise onemocnění se zachováním dobré kvality života pacientů. Léčebné metody CTCL se dělí na léčbu zaměřenou na kůži a na systémovou terapii. V následné kazuistice je prezentován vývoj a aplikace léčebných postupů užitých u pacienta s diagnózou mycosis fungoides během 16 let trvání tohoto onemocnění. Flegmóna krku kazuistika Grohová H. Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce, ČR Pacient ve věku 24 let odeslán obvodním dermatologem na Dermatovenerologickou kliniku UK 2. LF a FN Na Bulovce pro postupně progredující 3 týdny trvající erytém a bolestivost v oblasti krku, postupně splývající pustuly na bradě s červenými plaky v obličeji. Vyjádřena suspekce na dg. pyodermie, tinea barbae, zahájena antibiotická terapie, louhový preparát ani mykologické vyšetření nebylo provedeno. Na klinickém pracovišti doplněn stěr z pustuly, louhový preparát, mykologické vyšetření, pro suspektní phlegmonu colli l. dx, tineu barbae, vzhledem k celkovému stavu odeslán na ORL kliniku k hospitalizaci. Zde na základě výsledku CT vyšetření t. č. vyloučen absces na krku, odeslán k hospitalizaci na infekční oddělení. Na infekční klinice zahájena parenterální antibiotická terapie, 3. dnem hospitalizace zastižen drobný absces krku, 6. dnem pro neustupující lokální nález doplněno statim CT, potvrzen absces krku, provedena cervikotomie, stěr a kultivace z abscesu. Z abscedované dutiny vykultivován Trichophyton mentagrophytes, zahájena cílená antimykotická terapie. Po několika dnech výrazné zlepšení celkového stavu, pacient přeložen na kožní kliniku k doléčení lokálního nálezu. Sekundárně pátráno po zdroji nákazy, kultivačně prokázán původce nákazy u domácího mazlíčka-kočky. Po 10 dnech hospitalizace na kožním oddělení pacient propuštěn do domácího ošetřování, dále ošetřován ambulantně, absolvoval enzymoterapii, prováděl tlakové masáže, zahájena terapie biostimulačním laserem. V současnosti lokální nález výrazně zlepšen, pacient bez handicapu zapojen do pracovního procesu. Penetrating the barrier Confocal laser scanning microscopy in dermatology Hegyi J., Berking C. Department of Dermatology, Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany The latest addition to the non-invasive diagnostic methods in dermatology is confocal laser scanning microscopy (CLSM). CLSM is an optical imaging tool that allows for high resolution, non-invasive imaging in vivo. This technique has been used recently to image pigmented skin lesions, non-melanoma skin cancer, inflammatory skin conditions, and dynamic processes in the skin. The method is capable of selectively imaging separate layers of the epidermis in horizontal planes and is capable of penetrating the basal layer down to the papillary and partially reticular dermis. Obtained images correlate well with histological pictures, however, in contrast to routine histology the skin, is viewed en face, i.e. from the surface layers down to the dermis. This somewhat altered perception of the skin is compensated by an image resolution between 1 4 μm. CLSM is slowly becoming an accepted tool in the armamentarium of the modern dermatologist and will be a valuable tool augmenting other diagnostic procedures in the future. Komplexná balneoterapia v PLK Smrdáky Hrabinová-Riaško A., Masarovičová A., Lidaj J. Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, SR Balneoterapia patrí k najstarším spôsobom liečby viacerých ochorení. Liečebné účinky sí ; 3(1) Dermatológia pre prax

Liečba papilomy v Banskej Bystrici

3 38 rových a sírovodíkových vôd boli objasnené v posledných rokoch aj na bunkovej úrovni. Súvisí to i s vplyvom síry a sírovodíka na hlbšie štruktúry, svaly i kĺby. Pramene minerálnej sírovodíkovej vody v Smrdákoch majú svoj pôvod v zvláštnych miestnych podmienkach treťohorného mora, ktoré panovalo na Slovensku pred 25 miliónmi rokov. Premenou biologických látok usadzovaných na dne v teplých lagúnach vznikli v tejto oblasti ložiská liečivých minerálnych vôd s obsahom sírovodíka 500 až 600 mg na 1 liter vody. Liečebný účinok sírovodíka na kožu bol na bunkovej a imunologickej úrovni vysvetlený iba v nedávnych rokoch. Zistilo sa, že protizápalové a antiproliferatívne účinky sírovodíkovej minerálnej vody pri terapii psoriázy, ekzémov a ďalších dermatóz sa vysvetľujú vplyvom sírovodíka na cytokínové receptory na povrchu buniek. Je to primárny imunosupresívny vplyv sírovodíkovej minerálnej vody na Langerhansove bunky (u 50 % dochádza k zníženiu počtu a zmene štruktúry cytokínových receptorov). Sírovodík má inhibičný vplyv aj na cytokíny (lymfokíny a interleukíny), znižuje počet a moduluje afinitu receptorov na keratinocytoch pre epidermálny rastový faktor (EGF). Zníženie ich počtu pre epidermálny rastový faktor (EGF) resp. interleukín-8 na normálnu úroveň znižuje aj patologicky zvýšenú hyperproliferáciu, čím dochádza k hojeniu. Tento efekt môže mať aj sekundárny preventívny charakter a zabraňuje skorej recidíve. Dôležité je aj to, že na receptorovej úrovni má sírovodík podobné účinky ako cyklosporín, dithranol alebo ultrafialové žiarenie (UV-B). Liečivé bahno sa podáva na postihnuté kĺby alebo chrbticu vo forme bahenných obkladov. Balneoterapia v sírovodíkovej minerálnej vode spolu s prírodnou helioterapiou, fototerapiou, elektroterapiou, masážami i bahennými zábalmi, diétnou liečbou má úspešný komplexný balneoterapeutický vplyv na ochorenia kože i pohybovej sústavy. Preladenie imunitného systému a pretrvávanie zvýšenej odolnosti organizmu (remisia ochorenia) po liečbe trvá asi pol až trištvrte roka. Nežiaduce účinky extern obsahujúcich ketoprofén Hrabovská Z., Ficová M., Jautová J., Švická S. Klinika Dermatovenerológie LF UPJŠ a FNLP, Košice, SR Ketoprofén, derivát arylpropionovej kyseliny, sa zaraďuje do skupiny nesteroidných antiflogistík. Používa sa v systémovej, ale aj v lokálnej terapii (prípravky Fastum gel, Profenid gel, Ketonal gel a krém). Pri použití extern obsahujúcich ketoprofén môžu vzniknúť nežiaduce reakcie kontaktné alergické, fotoalergické, iritačné, fototoxické, ale aj reakcie s obrazom liekových exantémov. Pri vzniku kontaktnej precitlivenosti na účinnú látku ketoprofén, je možnosť vzniku skupinovej precitlivenosti s ďalšími derivátmi arylpropionovej kyseliny: ibuprofénom, fenoprofénom, alminoprofénom, flurbiprofénom, tiaprofénovou kyselinou a so zlúčeninami obsahujúcimi molekulu benzofenónu. Nežiaduce účinky extern obsahujúcich ketoprofén môžu byť spôsobené taktiež ďalšími obsahovými látkami, napr. levandulovým olejom, neroliovým olejom alebo parabénmi. Condylomata acuminata gigantea Buschke Lowenstein Hudymačová M. Kožní oddelení, Slezská nemocnice, Opava, ČR Condylomata acuminata (CoAc) radíme k HPV infekciám, ktoré patria vo všeobecnosti medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie (STI). Vyvolávateľom je ľudský papiloma vírus (HPV), najčastejšie typ 6, 11 (z vyše 100 druhov HPV), s nízkym onkogénnym rizikom. Podľa klinického obrazu ich delíme na klasické špicaté kondylómy, ploché (C. plana) a obrovské (C. gigantea). V prednáške popisujeme prípad 47-ročného muža bulharskej národnosti, heterosexuála, s klinickým obrazom obrovského papilomatózneho tumoru intergluteálne veľkosti detskej hlavy, s 3 tumormi suprapubicky veľkosti do 5 cm. Vyšetrením na ostatné STI sérologicky pozit. titer TPHA 1:32, RRR negat, PCR metodikou potvrdené HPV low risk. Histologicky verifikovaná diagnóza verukózneho karcinómu t. j. Buschke-Lowenstein tumor. Terapia bola pomerne zdĺhavá, vyžadovala spoluprácu chirurga, analgeziológa, infekcionistu a dermatológa. V celkovej anestézii 2-krát excízia tumorov, na našom pracovisku opakovane kryoterapia, v lokálnej anestézii excízia elektrokauterom, kombinácia s imiquimodom. Výsledok suprapubicky lézie zhojené jazvou, avšak intergluteálne bola liečba vzhľadom k perianálnej lokalizácii problematická. Quality of life of children with atopic dermatitis and their families Jiráková A., Hercogová J. Dermatology Department 2 nd Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic Atopic dermatitis (AD) is the commonest chronic relapsing childhood dermatosis. The worldwide incidence of atopic dermatitis is estimated at 3 % to 5 % in children 5 years of age or less. About 49 % to 75 % of children with atopic dermatitis develop the disease by 6 months of age and the percentage increases to 80 %, 90 % by 5 years of age. The lifetime prevalence has been increasing in most countries with a Western style of environment over the last few decades. The most recent studies in the Czech Republic reports the prevalence rate of AD in children up to 1 year of age 16 %, in a pediatric group up to 15 years of age 12 % and in adolescents over 16 years old 3 %. There are significant difficulties of living with AD that have a profoundly negative effect on the health-related quality of life of children and their family unit in many cases. The aim of this study was to evaluate the level and the structure of the quality of life of pediatric patients with AD and their families. Ill child in the family means, at the same time, affected and ill family. Similar study has not been conducted in the Czech Republic so far. We enrolled two groups of patients: children (from newborns up to 18 years) suffering from AD with at least one member of their families and the control group of children (with the same age restrictions as the previous one) without any health problems with at least one member of their families. During check-ups, each child with the help of his parent/carer filled proper quality of life questionnaires (with permission of Prof. Finlay). For the children from newborns up to 7 years of age, Infants Dermatitis Quality of Life Index, then for the older group: from 8 up to 18 years, Children s Dermatology Life Quality Index. The Family Dermatology Life Quality Index was used for the parents/carers of the child. Cirkumskriptná sklerodermia v kapilíciu imitujúca areátnu alopéciu Juhásová H., Jautová J., Hrabovská Z., Ryníková G., Švická S. Klinika Dermatovenerológie LF UPJŠ a FNLP, Košice, SR Cirkumskriptná sklerodermia je chronické ochorenie charakterizované sklerózou ohraničených kožných oblastí bez postihnutia vnútorných orgánov. V 80 % prípadov postihuje osoby ženského pohlavia, v 50 % sa manifestuje pred 40. rokom života. Osobitným typom cirkumskriptnej sklerodermie je lineárny typ, ktorý je charakterizovaný pruhovitým tvarom ložiska, ktoré sa najčastejšie vyskytuje na čele alebo končatine. Pri fronto-parietálnom type sa tvorí tuhý zvislý sklerotický pruh na čele zväčša paramediánne od obočia, často zasahujúci do

4 39 vlasatej časti hlavy, v ktorej vzniká permanentná alopécia. Ložisko pripomína jazvu po sečnej rane šabľou en cuop de sabre. Autorky popisujú prípad pacientky s histologicky a imunohistologicky verifikovanou cirkumskriptnou sklerodermiou vo vlasatej časti hlavy. Ochorenie sa u nej manifestovalo vznikom alopetického ložiska, imitujúceho areátnu alopéciu. Komplikace erysipelu Kopová R. Dermatovenerologická klinika FN Brno a LF MU, ČR Nekrotizující fasciitida je rychle progredující infekce měkkých tkání charakterizovaná rozsáhlou faciální nekrózou. Na vzniku nekrotizující fasciitidy se nejčastěji podílejí streptokoky skupiny A, v mnoha případech se však v etiologii uplatňuje synergická infekce aerobními i anaerobními mikroorganismy. Kasuistika pojednává o případu 56-letého pacienta, který byl přijat na infekční kliniku pro akutní bulózní erysipel pravého bérce. Byla zahájena celková antibiotická terapie, po aplikaci P-G- PNC i Klimicinu vznik toxoalergického exantému, nasazen tedy Chloramfenikol a poté pokračováno v per os terapii Ciprinolem. Po zklidnění stavu byl pacient přijat na naši kliniku s obrazem nekrotizující fasciitidy pravý bérec výrazně edematózní, s difuzním erytémem, několika hlubokými povleklými ulceracemi, nekrózami. U nás bylo pokračováno v intenzivní místní terapii, včetně opakované nekrektomie, dále byl proces hojení podpořen užíváním Wobenzymu v dávce 15 tablet denně. Naší terapií se podařilo zklidnit místní nález došlo k regresi otoku i erytému, pozvolnému odlučování nekrotických tkání a fibrinových povlaků ze spodin ulcerací, nastartování procesu granulace a epitelizace od okrajů. Hyperandrogenizmus Košťálová M. Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK V Praze, FH Hradec Králové, ČR Hyperandrogenizmus je definován laboratorními hodnotami a klinickými příznaky. Hlavními druhy androgenů jsou T-celk., T-vol., DHEAS, AD. Mezi androgeny produkující compartementy patří ovárium, nadledviny a periferní tkáň. Typickými klinickými příznaky hyperandrogenizmu u žen je hirsutismus, akne, androgenní alopecie, zvýšená seborrhoea, acantosis nigricans a dále gynekologické a interní patologie. Etiologie hypernadrogenních stavů je multifaktoriální, diagnostika rozsáhlá. Terapie, jejíž důvody se u žen různých věkových skupin liší, spadá jak do rukou gynekologa, tak i dermatologa. Kožná bariéra a meranie TEWLtransepidermálnej straty vody Kozáčiková Z., Vašků V. I. dermatovenerologická klinika FN u Sv. Anny a LFMU Brno, ČR Najdôležitejšou funkciou kože je chrániť organizmus pred vonkajším poškodením. K bariérovej funkcii kože významne prispievajú ceramidy, ktoré tvoria hlavnú časť medzibunkových lipidových lamiel. Za morfologickú štruktúru epidermálnej bariéry sa považuje stratum corneum. Jej narušením sa uľahčuje prienik alergénov, iritancií, mikróbov a iných agens do epidermis a súčasne dochádza k stratám vody a dehydratácii kože. Meranie TEWL-transepidermálnej straty vody je metóda, ktorá skúma bariérové funkcie kože za patologických i fyziologických stavov. Má široké využitie v klinickej dermatologickej praxi, akademickom výskume i v iných odboroch. V súčasnosti sa na meranie TEWL požívajú 3 druhy metód: uzatvorené, ventilované a otvorené komôrky, všetky využívajú princíp Fickovho zákona difúzie. Prezentujeme hodnoty TEWL merané prístrojom DermLab v súbore 50 pacientov s atopickou dermatitídou, 11 z nich boli v štádiu akútnej exacerbácie, 39 pacientov malo chronické prejavy ekzému. Výsledky meraní korelovali so stupňom závažnosti atopickej dermatitídy u probantov. Karcinóm z Merkelových buniek kazuistika Kuklová M. Dermatovenerologická klinika SZU, Banská Bystrica, SR Výskyt karcinómov z Merkelových buniek je veľmi vzácny, vyskytuje sa prevažne u starších ľudí s prevalenciou u žien, incidencia 0,4 prípadov na obyvateľov. Pacient vo veku 84 rokov odoslaný spádovým dermatovenerológom na Dermatovenerologickú kliniku SZU Banská Bystrica, kde bol konzultovaný na Krajskej melanómovej komisii pre viac mesiacov rastúci tumorózny útvar v oblasti dorza ľavej ruky, fialovo-červenej farby s občasným krvácaním, za posledné týždne zaznamenaný výraznejší rast. V diferenciálnej diagnostike zvažovaný angiosarkóm, spinalióm, kožná metastáza pri karcinóme vnútorných orgánov. Pacient bol prijatý na operačné riešenie (totálnu excíziu), materiál odoslaný na histologické vyšetrenie s opisom štruktúr intradermálne rastúceho karcinómu z Merkelových buniek, rastúceho solídne, miestami s naznačenou trabekularitou, invadujúceho až do subkutánneho tukového väziva, s mnohopočetnými mitózami. Imunohistochemický profil tumoru: CK7-,CK20: fokálne paranukleárne + /miestami paranukleárna granulárna pozitivita/, EMA:difúzne+, NSE:difúzne slabšie+, S-100 proteín-, vimentín-, HMB-45-. Merkelov karcinóm je malígny neuroendokrinný tumor s agresívnym biologickým chovaním, výraznou tendenciou k vytváraniu lokálnych recidív a regionálnych metastáz. Merkelove bunky sú uložené v dolnej časti epidermis, sú spojené jemnými nervovými vláknami, majú neurosekrečný účinok a pravdepodobne pochádzajú z neurálnej lišty. Najčastejšie lokality sú tvár, hlava a krk, menej končatiny, zriedkavo trup. Klinicky sa javí jako tuhý, solidný, pologulový, červený až livídny tuber, spočiatku s hladkým, lesklým povrchom a presvitajúcimi angiektáziami. Rastie rýchlo, exofyticky, je nebolestivý, môže exulcerovať. Ako možný provokačný faktor je popisovaná dlhodobá expozícia UV žiareniu. Prognóza nie je priaznivá pre lokálny deštruktívny rast a metastazovanie. Autori popisujú klinický nález, výskyt, diferenciálnu diagnostiku a histopatologický obraz karcinómu. Dermatologická symptomatológia aleukemickej formy akútnej lymfoblastovej leukémie, ako prvá manifestácia ochorenia kazuistika Martinásková K., jr. 1, Plank L. 2 1 Dermatovenerologická klinika, Martinská FN JLF UK, Martin, SR 2 Ústav patologickej anatómie, Martinská FN JLF UK, Martin, SR Autori prezentujú raritný prípad aleukemickej formy akútnej lymfoblastovej leukémie u 14-ročného chlapca, u ktorého sa prvé prejavy ochorenia v podobe solitárnych erytémových nebolestivých makúl na horných končatinách vytvorili asi za 14 dní v mieste podania vakcíny proti kliešťovej encefalitíde. Histologicky bol stav klasifikovaný ako pannikulitída. Ochorenie v priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov rýchlo progredovalo v podobe nodozít červenofialovej farby splývajúcich do súvislejších plôch tváre, krku, hrudníka, chrbta, brucha, horných aj dolných končatín. Pacient bol afebrilný, nealterovaný. Napriek referenčným hodnotám ELFO aj IMUNOELFO, KO diferenciálu bez prítomnosti lymfoblastových elementov, negatívnych parametrov pečeňových aj obličkových funkcií, boli opakovane bioptizované lézie kože brucha a lymfatickej supraklavikulárnej uzliny ; 3(1) Dermatológia pre prax

5 40 s potvrdením difúznej masívnej lymfoblastovej infiltrácie uvedených tkanív exprimujúcich pozitivitu CD10, TdT a negativitou CD20. Trepanobiopsia kostnej drene potvrdila 75 % infiltráciu bunkami typu akútnej lymfoblastovej leukémie. Následne bol okamžite pacient odoslaný do centra detskej onkológie na začatie adekvátnej liečby. V tomto čase už mal pacient subfebrílie s dvojnásobne zvýšenou hodnotou beta-2 mikroglobulínu nad referenčné hodnoty. Punch garfting v terapii chronických ulkusov predkolenia Mečiarová P, Urbanček S., Urbáni M. Dermatovenerologická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR Vred predkolenia predstavuje významný medicínsky a socioekonomický problém s výrazným dopadom na kvalitu života pacienta. Napriek množstvu nových poznatkov v tejto oblasti za posledných 20 rokov zostáva mnoho vredov predkolenia chronických, bez tendencie k hojeniu. Manažment chirurgickej liečby vredov predkolenia aplikáciou kožných substitútov je u v podmienkach SR veľmi slabo rozvinutý, avšak v niektorých krajinách Európy patrí medzi najčastejšie metódy využívané v terapii venóznych vredov predkolenia. Štúdie ukazujú dobrý efekt v hojení dlho trvajúciach ulkusov, u ktorých zlyhali dostupné metódy hojenia rán. Najväčšou výhodou živých kožných transplantátov oproti acelulárnemu krytiu je sekrécia množstva cytokínov, chemokínov a rastových faktorov, ktoré podporujú hojenie rany stimuláciou angiogenézy, tvorby granulačného tkaniva a epitelizácie. Punch grafting predstavuje relatívne efektívnu a časovo nenáročnú metódu s jednoduchosťou prevedenia v terapii chronických venóznych ulkusov s možnosťou využitia aj u neuropatických a arteriálnych ulkusov. Výsledky ukazujú 70 až 90 % úspešnosť s rekurenciou menšou ako 30 % 3 mesiace po operácii u ulkusov venóznej etiológie. Významnú úlohu zohráva aj výhodný ekonomický aspekt a nízke percento komplikácií. Ďalším nezanedbateľným benefitom je rýchla a výrazná redukcia bolesti po pinch graftingu. Vzhľadom na možnosť aj ambulantnej realizácie by mohol punch grafting zohrávať dôležitú úlohu v terapii chronických ulcerácií. HPV infekcie v dermatológii a venerológii Mészárosová M., Haid J., Kolibášová K., Baroňáková A. Kožná klinika SZU a FNsP, Bratislava, SR Ochorenia kože a slizníc vyvolané ľudskými papilomavírusmi (HPV) sú svojim výskytom pomerne častou diagnózou dermatovenerologických ambulancií. Na základe masívnej celosvetovej premorenosti HPV a nekomplikovanému prenosu infekcie hovoríme o celosvetovo rozšírenom ochorení. Doteraz bolo identifikovaných 150 genotypov HPV, ktoré sa ďalej členia na subtypy a varianty. HPV typy vyskytujúce sa v oblasti genitálu sú z pohľadu svojho onkogénneho potenciálu delené na nízko rizikové (low-risk LR HPV 6,11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, 81) známe tiež, ako neonkogénne, asociované s genitoanálnymi bradavicami, nízkym stupňom cervikálnej intraepiteliálnej neoplázie (CIN) ale aj s recidivujúcou respiračnou papilomatózou a na vysoko rizikové (high-risk HR HPV 16,18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) známe tiež ako onkogénne, asociované s výskytom prekanceróz a karcinómu krčka maternice, s vysokým stupňom CIN, karcinómami pošvy, vulvy, anusu, penisu a s určitým vzťahom ku karcinómom kože, nasofaryngu, orofaryngu a laryngu. Klinické delenie rozlišuje HPV postihujúce mukokutánnu oblasť (spôsobujúce kožné bradavice, papilómy horných dýchacích ciest, úst a očí, epidermodysplasiu verruciformis) a anogenitálne HPV typy (vyvolávajúce anogenitálne bradavice a karcinómy). Všeobecne terapiu HPV infekcie môžeme rozdeliť na antitumorovú a na antivírusovú. Pre dysplastické a neoplastické lézie je štandardnou terapiou chirurgické odstránenie s adjuvantnou chemoterapiou alebo rádioterapiou. Pre benígne lézie, hlavne pre non-anogenitálne bradavice vo väčšine prípadov zostáva chemoterapeutická, cytodeštruktívna a chirurgická liečba. Nové terapeutické metódy s antivírusovým a imunomodulačným účinkom by mohli viesť k zníženiu počtu recidív. Vývinom a zavedením kvadrivalentnej HPV vakcíny sa vyskytuje možnosť prevencie nielen karcinómu krčka maternice a iných genitoanálnych karcinómov, ale aj prevencie genitálnych bradavíc. Prípad 32-ročného pacienta s Rowellovým syndrómom Murárová Z., Slováková L., Šimaljaková M. Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Bratislava, SR Rowellov syndróm je typ subakútno-kutánneho lupus erythematodes (SCLE), ktorého klinické prejavy pripomínajú erythema multiforme. SCLE je jednou z troch foriem lupus erythematodes, ktorá sa považuje aj za prechodovú formu medzi ďalšími dvoma formami: lupus erythematodes chronicus discoides (DLE) a systémovým lupus erythematodes (SLE). SCLE je pomerne zriedkavá dermatóza, charakterizovaná výraznou fotosenzitívnosťou a diseminovanými kožnými prejavmi, hojacimi sa spravidla bez jaziev. Za vyvolávajúci faktor sa pokladá najmä UV-žiarenie a opisuje sa aj vznik po liekoch. Pôsobením spomenutých exogénnych faktorov dochádza k poškodeniu keratinocytov, čím sa odkryjú nukleoproteíny Ro, La a snrnp, proti ktorým sa tvoria antinukleárne protilátky (ANA). Do úvahy prichádza aj genetická predispozícia nakoľko u SCLE sa často zisťuje haplotyp HLA-B8, DR3. V klinickom obraze dominuje diseminovaný rozsev najmä na svetlu exponovaných oblastiach hrudník, chrbát a extenzorové strany horných končatín. Pri papuloskvamóznom type sú prítomné papuly až oválne ložiská veľkosti do 3 cm, na povrchu s drobnými suchými psoriazifromnými šupinami. Fenomén čalúnnických klincov, typický pre DLE býva negatívny. Pri anulárnom type sú ložiská väčšie s infiltrovaným, ošupujúcim sa okrajom. Ložiská sa hoja od centra, čím vzniká ich prstencovitý tvar. Výskyt výraznejšie exsudatívnych ložísk, ktoré môžu mať na okrajoch pľuzgieriky a pripomínajú tak erythema multiforme sa označuje ako Rowellov syndróm. Prejavy sa obvykle hoja bez jaziev, ale často za vzniku hypopigmentácií. Niekedy sa vyskytne aj difúzna alopécia, teleangiektázie na tvári alebo periungválne a ulcerácie na slizniciach. V akútnych štádiách choroby sa obvykle vyskytujú celkové ťažkosti v podobe malátnosti, horúčky a slabosti. Orgánové postihnutie je miernejšie ako u SLE a jedná sa väčšinou o myalgie, artralgie, sicca syndróm alebo vascullitis allergica. Obličky a CNS postihnuté nebývajú. V laboratórnom obraze sa vyskytuje zvýšená sedimentácia, vyšší reumatoidný faktor, hypergamaglobulinémia, zmeny komplementu a pozitivita ANA (typicky sa jedná o Ro/SS-A protilátky, La/SS-B protilátky, U1-RNP protilátky a o protilátky proti dsdna). Histologický nález je podobný ako u DLE, ale zmeny sú menej výrazné. Hoci u polovice pacientov ochorenie časom prejde do miernej formy systémového LE, k postihnutiu obličiek a CNS nedochádza a teda aj prognóza quoad vitam je priaznivejšia ako pri novo vzniknutom SLE. Kožní mucinózy Nekulová J. Kožní oddělení FN Znojmo, ČR Mucinózy (myxodermie kůže) se vyznačují nahromaděním vláknité hlenové substance

6 41 v kůži. Ta je tvořena převážně mukopolysacharidy (glykosaminoglykany), které mohou být více či méně sulfurované. Čím více sulfátových skupin molekula obsahuje, tím je kyselejší. Mezi více sulfurované glykosaminoglykany (kyselé) patří dermatansulfát či heparin, mezi méně sulfurované (neutrální) např. kys. sialová. Základní kožní mucinózy dělíme na primární a sekundární dle toho, zda je mucin hlavní histopatolog. změnou nebo jen vedlejším nálezem. Obě tyto skupiny pak rozdělujeme dle nahromadění mucinu na epitelové (v mazových žlázách, vlasových folikulech, zdrojem mucinu jsou keratinocyty) a dermální (v koriu, zdrojem mucinu jsou fibroblasty). V přednášce jsou prezentovány jednotlivé typy mucinóz včetně kasuistiky retikulární erytematózní mucinózy u 67-leté pacientky. Pemphigus vulgaris v menej typickej lokalizácii Ryníková G., Jautová J., Kovaľová H., Švická S. Klinika dermatovenerológie FNLP Košice, SR Pemphigus vulgaris je získaná autoimunitná bulózna dermatóza s erupciou pľuzgierov na normálne javiacej sa koži a slizniciach. Pemfigové protilátky proti epidermálnym adhezívnym proteínom možno dokázať v sére pacientov a v postihnutých kožných oblastiach. Ochorenie je spravidla chronicky prebiehajúce, so závažnou prognózou. Autori prezentujú prípad 62-ročnej pacientky s tvorbou svrbivých pľuzgierikov, erózií, krustoskvám vo vlasatej časti hlavy, následne výsevom identických prejavov na chrbte, stehnách. Histologický obraz kože z lézie podporený imunofluorescenčnými zmenami potvrdzuje diagnózu pemphigus vulgaris. Pacientka bola liečená celkove kortikosteroidmi a cytostatikami, s viacerými recidívami ochorenia. Výskyt prejavov bol s maximom v seboroickej lokalizácii, bez slizničných lézií. Prípad dokumentovaný bohatou fotodokumentáciou. Maligní melanom Slavíková Š. Dermatovenerologická klinika FNB, Praha, ČR Incidence melanomu po celém světě trvale stoupá. V České Republice se výskyt v posledních letech ztrojnásobil. Objevuje se u stále mladších jedinců a zaujímá významné místo mezi nemocemi produktivního věku. Přesto, že je v současnosti pozorována určitá stagnace mortality na melanom, stále je hlavní příčinou úmrtí na kožní malignity a představuje téměř 2 % všech úmrtí na nádorová onemocnění. Melanom pravděpodobně provází lidstvo již od samého začátku. Větší pozornosti se však dočkal až v druhé polovině 20. století, kdy došlo prudkému růstu jeho incidence i mortality. Došlo k významnému pokroku v pochopení etiopatogneze i biologického chování nádoru. Za zásadní mezníky je možné považovat identifikaci jednotlivých prognosticky odlišných stádií onemocnění v závislosti na charakteru primárního nádoru, zejména jeho tloušťce v milimetrech. Dále zavedení dermatoskopu do diagnostiky časných stádií melanomu, kdy chirurgické odstranění nádoru znamená i jeho úplné vyléčení. Významné bylo také rozpoznání rizikových skupin populace a pochopení vlivu slunečního záření na vznik melanomu, což umožnilo zavedení řady preventivních programů, jejichž cílem je včasné rozpoznání nádoru a postupné snižování jeho incidence a mortality v budoucnosti. Prvé skúsenosti s difúznym reflexným spektrofotometrom v dermatologickej praxi Soršáková-Trnovská K., Hegyi V. Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP v Bratislave, SR Experimentálnym difúznym reflexným spektrofotometrom sme merali nepostihnutú oblasť kože v axilách na skupine detských pacientov kaukazoidnej populácie (fototyp II, III), aziatov (fototyp V) a černochov (fototyp VI). V každej skupine pacientov sa hodnotili spektrálne krivky a z nich obsah a absorpčná charakteristika oxyhemoglobínu, deoxyhemoglobínu a melanínu. Následne sme sa zamerali na dermatologické choroby s klinickými prejavmi erytému, kde sme hodnotili pomocou spektrálnej absorpčnej krivky intenzitu erytematóznej zložky zápalovej reakcie a monitorovali vývoj cievnych malformácií, predovšetkým haemangiómov. Poslednou vyšetrovanou skupinou boli pacienti s poruchami pigmentácie, najmä s prejavmi vitiliga. So spektrofotometrom pracovali súbežne dvaja vyšetrujúci, vyšetrovaciu sondu aplikoval na kožu vždy len jeden z vyšetrujúcich, tak aby tlak na vyšetrovanú oblasť bol vždy konštantný. Pri meraniach boli zachované štandardné podmienky vyšetrovacej miestnosti. Kožná symptomatológia diabetu Švická S., Jautová J., Hrabovská Z., Kovaľová H. Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF, Košice, SR Kožné zmeny, kožné ochorenia a komplikácie sa vyskytujú až u polovice pacientov s cukrovkou. Pri zvýšenej starostlivosti o hygienu, snahe o intenzifikáciu liečby, udržaní normoglykémií a liečbe pridružených ochorení sa škála komplikácií mení a posúva z minulosti veľmi frekventovaných infekčných kožných komplikácií smerom k autoimunitným ochoreniam. Autorky práce krátko podávajú novšie poznatky o diabete, vzťahu diabetu a kožnej fyziológie a patofyziológie, častom združovaní určitých kožných chorôb s diabetom s cieľom poukázania na nutnosť intenzívnej snahy o kompenzáciu diabetu v prevencii a liečbe týchto dermatóz. Junkční forma EB s agamaglobulinemií a syndromem Melkersson-Rosenthal komplikovaná spinocelulárním karcinomem Valíčková, J. 1, 2, Bučková, H. 1, 2, Klausegger, A. 3 1 Kožní oddělení 1. DIK, FN Brno a LF MU v Brně, ČR 2 EB Centrum ČR 3 EB House Salzburg, Rakúsko Autoři popisují případ třináctileté pacientky s junkční epidermolysis bullosa (JEB), formou non Herlitz, agamaglobulinemií a syndromem Melkersson Rosenthal, u které se vyvinul spinocelulární karcinom v obličeji ve třinácti letech. Pacientka byla v péči specialistů EB Centra i onkologů. Zemřela v sedmnácti letech na spinocelulární karcinom. JEB byla diagnostikována na základě klinické manifestace, histologického vyšetření (světelné mikroskopie, elektronové mikroskopie a antigenního mappingu). Bratr pacientky je v EB Centru sledován se stejnými diagnosami. V roce 2007 provedeno molekulárně genetické vyšetření v EB House v Salzburgu, dosud mutace v genu pro laminin 5 nedetekována. Výskyt spinocelulárního karcinomu u pacientů s JEB, zvláště v tomto věku, je velmi vzácný. Seboroická dermatitida rezistentní na terapii Velčevský P. 1, Štork J. 1, Lacina L. 1, Plzáková Z. 1, Dundr P. 2 1 Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, ČR 2 Ústav patologické anatomie. LF UK a VFN v Praze, ČR Autoři popisují kazuistiku 25-letého pacienta čtyři roky neúspěšně léčeného se seboroickou dermatitidou ve kštici, který poslední rok popisuje epizody febrilních stavů s laboratorně zvýšenými markery zánětu. Současně je léčen pro perianální hemoroidy. Následuje spontánní pneumotorax nejasné příčiny, stavy výrazného pocitu žízně s polydipsií a polyurií. Poté je u pacienta diagnostikován diabetes insipidus ; 3(1) Dermatológia pre prax

7 42 bez jasného diagnostického závěru. V posledních měsících se objevují dva dny trvající bolest hrudi, kdy pacient popisuje nemožnost dodýchnutí a přidává se bilaterální otitis media. U nás je provedena biopsie papulózního folikulárně vázaného projevu na čele při vlasové hranici. Mikroskopicky je perifolikulárně patrný hustý infiltrát ze středně velkých mononukleárních buněk se zářezy na jádrech s prominujícími nukleoly, místy v mitoze, s příměsí lymfocytů a eosinofilů. Infiltrát zčásti nahrazuje i obaly folikulu. Imunohistochemicky je ve výše popsaných buňkách pozitivní značení na jaderný a cytoplazmatický S100 protein, cytoplazmatický vimentin, membránový CD1a receptor a je stanovena diagnóza histiocytózy z Langerhansových buněk (syn. Histiocytosis X). Lokalizovaná sklerodermie léčená PUVA metodou popis případu Zgažarová S. I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, ČR Lokalizovaná sklerodermie patří mezi zánětlivá onemocnění pojivové tkáně. Je charakterizovaná vznikem ohraničených ložisek tuhé kůže podmíněné zvýšenou tvorbou a následně sklerotizací vaziva. Onemocnění je omezeno na kůži a podkoží, výjimečně svalovou a vzácně i kostní tkáň. K postižení vnitřních orgánů nedochází nebo jen minimálně. Etiopatogeneze sklerodermie stále není zcela objasněna. Předpokládá se komplex interakcí mezi geny a faktory prostředí zevního (infekčními, toxickými, poraněním, zářením, vakcinací) i vnitřního (imunologickými, hormonálními, neurologickými). Z infekčních faktorů jsou nejčastěji zmiňovány borrelie jako kauzální agens lokalizované sklerodermie. Asociace morfei a různých forem borreliózy není vzácná. Ovšem způsob, jakým se borrelie podílí na vývoji sklerodermie, není znám. Je popsán případ 34-letého pacienta s diseminovanou lokalizovanou sklerodermií, která vznikla v terénu borreliové infekce. Regrese onemocnění byla navozena parenterální aplikací penicilinu a následně fotochemoterapií PUVA, která je nyní doporučována rutinně v léčebných plánech. Mechanismus účinku fotochemoterapie je jen částečně objasněný, lze předpokládat imunomodulační efekty, protizánětlivý účinek a snížení produkce kolagenu účinkem metody na fibroblasty. Projekt YETI. Rozbor výskytu epidermofýcie kože v závislosti na veku, pohlaví a zamestnaní chorých Žemberová, M. Buchvald J. DFNsP Bratislava,SR Ochorenia nôh spôsobujú bolesť a dyskomfort, obmedzujú ľudí pri rôznych aktivitách, či už športových alebo v bežných denných činnostiach. Choroby ako diabetes mellitus, artritída, poruchy cirkulácie a neurologické poruchy bývajú často spojené práve s ochorením chodidiel. V epidemiologickom prieskume, ktorý sme realizovali od marca do júna 2007, sme zisťovali pomocou dotazníka, osobného rozhovoru a vyšetrení prevalenciu predispozičných faktorov a ich koreláciu s ochoreniami stupají a medziprstí. Epidemiologický prieskum sme robili v Bratislave a v Topoľčanoch v čase od marca 2007 do júna Projekt mal dve časti: štúdia I a štúdia II. Do štúdie I boli zaradení pacienti muži aj ženy, ktorí sa profesionálne nevenovali športu, napr. študenti medicíny, matematicko-fyzikálnej fakulty, vysokej školy múzických umení, stredná generácia ľudí rôzneho vzdelania a povolania, starší hospitalizovaní polymorbidní pacienti. Štúdie II sa zúčastnili výhradne muži športovci futbalisti z dvoch slovenských klubov. Všetci účastníci prieskumu vypĺňali rovnaký dotazník a podrobili sa mykologickému vyšetreniu. Výsledky pozorovaní v projekte YETI môžeme interpretovať nasledovne: 1. Pohlavie: celkovo sa projektu zúčastnilo viac mužov ako žien (164 mužov a 72 žien), výskyt všetkých ochorení dolných končatín, nemykotických aj mykotických, bol vyšší u mužov než u žien. 2. Vek: v štúdii I bol vek pacientov vyšší (45, 43) ako v štúdii II (18, 86). Z výsledkov projektu vyplýva, že so stúpajúcim vekom našich probandov rastie aj počet ochorení nôh. 3. Predispozičné faktory: aj v tejto kategórii sme na základe výsledkov štúdií zaznamenali vyšší výskyt tzv. vnútorných predispozičných faktorov vo vyšších vekových skupinách v štúdii I, a s tým súvisiaci vyšší počet ochorení stupají. V štúdii II sa nevyskytlo ani jedno kardiovaskulárne, metabolické alebo iné vnútorné ochorenie. V tejto skupine prevažovali tzv. vonkajšie rizikové faktory pre vznik ochorení nôh najmä návšteva spoločných priestorov sáun, spŕch, plaveckých bazénov či masáží. U všetkých futbalistov sa vyskytovalo traumatické poškodenie palcov a nechtových platničiek palcov nôh, predkolení a kolien. Druhou najčastejšou malformáciou chodidiel boli pedes plani. Nižší výskyt mykotických infekcií u športovcov pravdepodobne súvisí s ich edukáciou, vysokým hygienickým štandardom na štadiónoch a v spoločných priestoroch, s kvalitou používaných textílií na výrobu ponožiek, štucní a obuvi. Pri výrobe moderných vlákien a textilu sa používajú rôzne prírodné a syntetické suroviny a spracovateľské postupy. Dôraz sa kladie na zdravotnú nezávadnosť textílií, termofyziologický a pokožkovo-senzorický komfort nosenia. Firemná informácia BETESIL nové možnosti úhrady zo zdravotného poistenia Betesil 2,250 mg, liečivá náplasť s účinnou látkou betametazón valerát 0,1 % je určená na liečbu kortikosenzitívnych dermatóz, ktoré nereagujú na liečbu s menej účinnými kortikosteroidmi, ako napríklad ekzémy, lichenifikácia, lichen planus, granuloma annulare, palmoplantar pustulosis a mycosis fungoides. Na základe svojej špeciálnej liekovej formy, je Betesil 2,250 mg liečivá náplasť vhodná na liečbu chronických ložísk psoriázy, ktoré sa nachádzajú v ťažko liečiteľných oblastiach, ako sú kolená, lakte a predná strana píšťaly, na ploche nie väčšej ako 5 % povrchu tela. Možnosti hradenej liečby kortikosenzitívnych dermatóz okluzívnou liečivou náplasťou Betesil 2,250 mg sa od 1. januára 2009 rozšírili na chronickú psoriázu a lichen planus.

Leave a Reply